Hoe werkt het?

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek wordt bepaald hoe het levensverhaal het best kan worden vastgelegd: op film, in een boek of tijdens een live vertelling. In overleg met de opdrachtgever wordt besloten wie de doelgroep is van het verhaal, welke thema's zeker aan bod moeten komen, wie er moet worden geïnterviewd en welk materiaal beschikbaar is. Ook wordt een werkwijze gekozen voor de interviewfase. Sommige personen hebben er baat bij hun verhaal 'vrij' te vertellen. Het Levensverhaal heeft echter ook methodieken ontwikkeld die mensen helpen bij het ophalen van herinneringen. 

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek wordt een offerte op maat gemaakt waarin alle wensen van de opdrachtgever worden meegenomen. Dan volgen interviews, bezoeken aan speciale plekken, het uitpluizen van toespraken en het bekijken en selecteren van foto’s. Uiteindelijk wordt het levensverhaal vastgelegd in een boek, op film of tijdens een live-vertelling. Gedurende het traject wordt intensief contact gehouden met de opdrachtgever.