Het Levensverhaal, bron van inspiratie - NRC next sept 2010

In september 2010 prijkt Het Levensverhaal in de prachtige rubriek 'Zin' van NRCnext. Marie-Hélène vertelt uitgebreid haar eigen verhaal: wat heeft haar ertoe gebracht om verhalen van anderen te documenteren en wat inspireert haar? 

Klik hier voor het artikel in NRCnext!