Saffieren bruiloft en 2x 70 jaar

In opdracht van hun kinderen maakte Het Levensverhaal een jubileumfilm voor Rinus & Els van Zanten. Er werd een driedubbel jubileum gevierd: het echtpaar uit Almelo was 45 jaar getrouwd en vierde ook hun beider 70e verjaardag. Vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen namen plaats voor de camera en schetsten hun ervaringen met en gedachten over het echtpaar. Het geheel werd in 'I love 80's'-stijl achter elkaar gemonteerd, inclusief bestaand filmmateriaal en muziek. In de film werden Rinus en Els getypeerd als persoon, maar ook als stel. Ook was er de gelegenheid voor de geïnterviewden om hen flink in het zonnetje te zetten. De film werd op groot scherm vertoond tijdens een al even groot feest op 18 juni 2011.

Marieke van Zanten over de samenwerking: "Het maken van zo'n mooi document is een geweldig leuk en inspirerend creatief proces, waarbij het enthousiasme van Marie Helene erg aanstekelijk werkt. De communicatie verliep zeer vriendelijk, laagdrempelig, soepel en open; echt een feestje om te doen en mee te maken. De kracht van de film zit 'm in de manier van scripten, vragen stellen en het achter elkaar zetten van de beelden: het staat buiten kijf dat de makers hierin ervaren zijn. De opzet van de film was om een dynamische, humorvolle, herkenbare en spetterende karakterschets te maken van onze ouders als persoon en als stel. Het resultaat is verbluffend en verschrikkelijk waardevol, voor nu en altijd."